Dịch vụ

Thông hút bể phốt

Thông hút bể phốt

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HƯNG YÊN (Doanh nghiệp nhà nước) CHUYÊN: THÔNG TẮC CỐNG NGẦM, TOILET, THOÁT SÀN, HÚT BÙN, HÚT BỂ PHỐT TẠI HƯNG YÊN DÙNG MÁY THÔNG TẮC KHÔNG ĐỤC PHÁ Sẵn Sàng Phục Vụ - Uy Tín - Nhiệt Tình - Chu Đáo Điện thoại: 024.23.23.0888 – …

Dịch vụ khác

Dịch vụ khác

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HƯNG YÊN (Doanh nghiệp nhà nước) CHUYÊN: THÔNG TẮC CỐNG NGẦM, TOILET, THOÁT SÀN, HÚT BÙN, HÚT BỂ PHỐT TẠI HƯNG YÊN DÙNG MÁY THÔNG TẮC KHÔNG ĐỤC PHÁ Sẵn Sàng Phục Vụ - Uy Tín - Nhiệt Tình - Chu Đáo Điện thoại: 024.23.23.0888 – …

Vệ sinh môi trường

Vệ sinh môi trường

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HƯNG YÊN (Doanh nghiệp nhà nước) CHUYÊN: THÔNG TẮC CỐNG NGẦM, TOILET, THOÁT SÀN, HÚT BÙN, HÚT BỂ PHỐT TẠI HƯNG YÊN DÙNG MÁY THÔNG TẮC KHÔNG ĐỤC PHÁ Sẵn Sàng Phục Vụ - Uy Tín - Nhiệt Tình - Chu Đáo Điện thoại: 024.23.23.0888 – …

Thau rửa bể nước ăn

Thau rửa bể nước ăn

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HƯNG YÊN (Doanh nghiệp nhà nước) CHUYÊN: THÔNG TẮC CỐNG NGẦM, TOILET, THOÁT SÀN, HÚT BÙN, HÚT BỂ PHỐT TẠI HƯNG YÊN DÙNG MÁY THÔNG TẮC KHÔNG ĐỤC PHÁ Sẵn Sàng Phục Vụ - Uy Tín - Nhiệt Tình - Chu Đáo Điện thoại: 024.23.23.0888 – …

Hút bùn, hút cống rãnh

Hút bùn, hút cống rãnh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HƯNG YÊN (Doanh nghiệp nhà nước) CHUYÊN: THÔNG TẮC CỐNG NGẦM, TOILET, THOÁT SÀN, HÚT BÙN, HÚT BỂ PHỐT TẠI HƯNG YÊN DÙNG MÁY THÔNG TẮC KHÔNG ĐỤC PHÁ Sẵn Sàng Phục Vụ - Uy Tín - Nhiệt Tình - Chu Đáo Điện thoại: 024.23.23.0888 – …

Sửa chữa, lắp đặt, thay thế

Sửa chữa, lắp đặt, thay thế

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HƯNG YÊN (Doanh nghiệp nhà nước) CHUYÊN: THÔNG TẮC CỐNG NGẦM, TOILET, THOÁT SÀN, HÚT BÙN, HÚT BỂ PHỐT TẠI HƯNG YÊN DÙNG MÁY THÔNG TẮC KHÔNG ĐỤC PHÁ Sẵn Sàng Phục Vụ - Uy Tín - Nhiệt Tình - Chu Đáo Điện thoại: 024.23.23.0888 – …

Nạo vét cống

Nạo vét cống

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HƯNG YÊN (Doanh nghiệp nhà nước) CHUYÊN: THÔNG TẮC CỐNG NGẦM, TOILET, THOÁT SÀN, HÚT BÙN, HÚT BỂ PHỐT TẠI HƯNG YÊN DÙNG MÁY THÔNG TẮC KHÔNG ĐỤC PHÁ Sẵn Sàng Phục Vụ - Uy Tín - Nhiệt Tình - Chu Đáo Điện thoại: 024.23.23.0888 – …

Thông tắc cống

Thông tắc cống

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HƯNG YÊN (Doanh nghiệp nhà nước) CHUYÊN: THÔNG TẮC CỐNG NGẦM, TOILET, THOÁT SÀN, HÚT BÙN, HÚT BỂ PHỐT TẠI HƯNG YÊN DÙNG MÁY THÔNG TẮC KHÔNG ĐỤC PHÁ Sẵn Sàng Phục Vụ - Uy Tín - Nhiệt Tình - Chu Đáo Điện thoại: 024.23.23.0888 – …

Khử mùi hôi

Khử mùi hôi

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HƯNG YÊN (Doanh nghiệp nhà nước) CHUYÊN: THÔNG TẮC CỐNG NGẦM, TOILET, THOÁT SÀN, HÚT BÙN, HÚT BỂ PHỐT TẠI HƯNG YÊN DÙNG MÁY THÔNG TẮC KHÔNG ĐỤC PHÁ Sẵn Sàng Phục Vụ - Uy Tín - Nhiệt Tình - Chu Đáo Điện thoại: 024.23.23.0888 – …

Hút bể phốt

Hút bể phốt

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HƯNG YÊN (Doanh nghiệp nhà nước) CHUYÊN: THÔNG TẮC CỐNG NGẦM, TOILET, THOÁT SÀN, HÚT BÙN, HÚT BỂ PHỐT TẠI HƯNG YÊN DÙNG MÁY THÔNG TẮC KHÔNG ĐỤC PHÁ Sẵn Sàng Phục Vụ - Uy Tín - Nhiệt Tình - Chu Đáo Điện thoại: 024.23.23.0888 – …